Zemné práce Trenčín

Zemné práce Trenčín

• zemné práce

• úprava terénu

• výkop studní

• pilotáže do hĺbky 8 m

• demolačné práce

• rozbíjanie betónu

• recyklácia stavebného odpadu

• drvenie a triedenie kameniva (štrkov)

• vývoz a likvidácia odpadu

• poskytovanie kontajnerov

• nakladná doprava

• prevoz stavebných stavebných strojov