Tepelná izolácia strechy

Tepelná izolácia strechy

Tepelná izolácia Icynene vždy sama dokonalo zateplí, preto jej hovoríme Chytrá Izolácia®.

Funguje ako vzduchová bariéra – 100% izoluje bez netesností, ktoré vznikajú pri použití bežných izolačných materiálov. Teplo nemá kadiaľ újsť. Vďaka otvorenej bunkovej štruktúre našej Chytrej izolácie® napriek tomu Váš dom dýcha.

Použitím Chytrej izolácie® vytvárame dokonalo zateplené, kľudné, suché a zdravé prostredie.

Zateplíme váš dom za jeden deň. Aplikáciu tepelno izolačnej peny Icynene možno realizovať celoročne – bez ohľadu na klimatické podmienky.

 

V zime hreje, v lete chladi
Čo je Chytrá izolácia

Icynene® je jedinečná striekaná izolačná pena vyrobená na vodnej báze, ktorá sa viac ako 25 rokov s veľkým úspechom používa v Kanade a USA.
Jedná sa o tepelnoizolačný dvojzložkový penový materiál, ktorý vykazuje otvorenú bunečnú štruktúru a aplikuje sa nástrekom. Izolačná pena vytvára úplne kompaktnú, vzduchotesnú a nenasiakavú tepelnoizolačnú vrstvu. Podstatnou výhodou je perfektné a tesné priľnutie k podkladom a konštrukciám, ktoré izolačná pena sama a dokonalo vypĺňa. Eliminuje tak nedokonalosti, ktoré vznikajú pri práci s klasickou izoláciou.

Penová tepelná izolácia znižuje spotrebu energie na vykurovanie (v letnom období znižuje spotrebu energie na chladenie) až o 70%, čo je dané jej vzduchotesnosťou. Tým sa eliminujú tepelné straty exfiltráciou cez obvodové plášte budov (prievzdušnosť stavebnými konštrukciami je minimalizovaná). Icynene zamedzuje kondenzácii vlhkosti v konštrukciách, čím zabraňuje vzniku plesní v konštrukciách a na ich povrchu. To zaručuje dlhú životnosť a stabilitu nosných konštrukčných prvkov.
Čo je Chytrá izolácia 1  Čo je Chytrá izolácia 2
Izolačná pena Icynene® dokonalo vyplní priestor okolo strešných okien
Chytrá izolácia® je ideálna tepelná izolácia pre odvetrávané fasády

Vďaka rýchlosti aplikácie izolačnej peny (cca 200 m2/deň pri hrúbke 100 – 120 mm) sú pri realizácii maximálne znížené náklady na zhotovenie tepelnoizolačnej vrstvy. Izolačná pena Icynene® tak prispieva k skráteniu konečného termínu výstavby.

Izolačná pena nachádza najširšie uplatnenie v rôznych typoch sendvičových konštrukcií, ktorých nosnou kostrou je buď drevený, alebo oceľový rám. Tieto typy nosných konštrukcií sa dnes najbežnejšie používajú pre energeticky úsporné, nízko-energetické a pasívne domy, a to predovšetkým vďaka dosiahnutiu čo najlepších tepelno-technických vlastností.

Použitím izolačnej peny sa u obalových konštrukcií dosiahne vysoká vzduchotesnosť, čo je okrem iného základným predpokladom správneho fungovania jednotiek núteného vetrania, ktoré sú dnes u nízko-energetickej a pasívnej výstavby základnými nástrojmi tvorby mikroklímy.

Medzi najpodstatnejšie prínosy pre nízko-energetické a pasívne domy patrí:

    zníženie spotreby tepla na vykurovanie
    vytvorenie vzduchotesnej bariéry bez nutnosti zhotovenia parozábrany
    zamedzenie kondenzácie vlhkosti v konštrukciách
    vytvorenie akustickej izolácie
    najrýchlejšia možná aplikácia tepelne izolačnej vrstvy

Životnosť tepelno-izolačnej peny je prakticky neobmedzená, je daná životnosťou stavby.
Výhody

    Zníženie spotreby energie na vykurovanie – úspory finančných prostriedkov až 70%
    Úplne kompaktná izolačná vrstva bez akýchkoľvek netesností a spojov
    Zamedzenie kondenzácie vlhkosti prenášanej prúdením vzduchu, ktorá je príčinou vzniku zdraviu nebezpečných plesní
    Akustická izolácia stavby prinášajúca pokoj a pohodu Vášmu domovu
    Ideálna technológia pre dodatočné zatepľovanie podkrovia a rekonštrukcie
    Vôbec najrýchlejšia možná aplikácia


Strechy

 

Nástrek tepelno izolačnej peny Icynene® do krovov sa vykonáva priamo na poistnú hydroizolačnú fóliu alebo na drevený záklop. Penu je možné po nástreku v prípade požiadavky jednoducho zrezať na požadovanú hrúbku (najčastejšie podľa výšky krovov alebo konštrukcie vnútorného záklopu).
Súčiniteľ prestupu tepla UN = 0,24 pri hrúbke peny Icynene® 16 cm.


Steny

 

Tepelnoizolačná pena Icynene® je v obvodových stenách možné použiť pri akomkoľvek type a vyhotovení steny – s inštalačnou predstenou alebo bez nej, v kombinácii s vonkajším kontaktným zateplením, alebo prevetrávanou fasádou. Tepelná izolácia Icynene® vždy vytvorí dokonalú vzduchotesnú vrstvu a zaistí úplné utesnenie okolo všetkých inštalácií a rozvodov TZB.
Súčiniteľ prestupu tepla UN = 0,3 pri hrúbke 120 mm.


Domy a haly

Dodatočné zateplenie existujúcich murovaných alebo panelových domov je možné vykonať zo strany interiéru alebo z vnútornej strany formou prevetrávanej fasády. Veľmi jednoducho sa dá dodatočne zatepliť aj existujúce oceľové haly, a to nástrekom z vnútornej alebo vonkajšej strany haly a následným doplnením záklopom.