Stavebná firma Bratislava

Stavebná firma Bratislava

Stavebné práce

Obnova bytových domov

Zatepľovanie bytových domov

Komplexná obnova budov

 

 

Stavebná firma tieto dve slová napadnú každému pri rozhodovaní sa o stavbe domu alebo iných odborných prácach súvisiacich so stavaním a rekonštrukciou domov. Obdobie pred a pri  rozhodovaní o realizácii stavby domu je pre laikov často veľmi stresujúce a náročné. Ušetríte sa týchto starostí a prenechajte odborné práce odborníkom. Pracovníci našej stavebnej firmy vedia kde najvýhodnejšie kúpiť stavebný materiál, vedia aký materiál je vhodný do lokality umiestnenia Vášho domu a bude vyhovovať projektu stavby, samozrejme to všetko až po konzultácii  a vašim súhlasom. Kladieme dôraz na stálu vzájomnú spoluprácu objednávateľa stavebných prác s našimi odbornými pracovníkmi a našu ústretovosť k požiadavkám zákazníka smerujeme k obojstrannej spokojnosti. Riadime sa zásadami:  kvalita, dodržanie termínov, čím nižšie náklady, uspokojenie požiadaviek, aktívna spolupráca a iniciatíva má za následok vzájomnú spokojnosť. Poskytované služby a práce našej stavebnej firmy sú mnohostranné, či ide o komplexné stavby priemyselné , stavby rodinných domov, hospodárskych budov, dokončovacie práce na stavbách, rekonštrukcie domov a bytov, búracie a výkopové práce a zakladanie stavieb. Máme k dispozícii dostatočný dopravnými park s mechanizačnými prostriedkami, stavebným náradím, pomocnými lešenárskymi konštrukciami. Zamestnávame len zručných a  spoľahlivých remeselníkov s praktickými skúsenosťami. Nevyberáme si len to čo je pre nás výhodné ale vykonávame akékoľvek náročné stavebné práce či už z hľadiska ich zložitosti alebo výnimočnosti  alebo  zložitosti terénu. Profesionalita našich stavebných majstrov je viditeľná na stavbách ktoré sme v minulých obdobiach zrealizovali. Stavebná firma práce vykonáva  podľa prv  uzatvorených dohôd v ktorými sú presne špecifikované práce ktoré majú byť vykonané a termíny ich ukončenia a tiež i požiadavky ktoré zabezpečuje objednávateľ tj. finančné zabezpečenie a spresnenie prác. Dohody môžu byť uzatvorené kompletne  na dodanie  stavby ako celku, alebo po jednotlivých etapách. Kontroly prác v čase  ich realizácie a konzultácie ich postupov so zákazníkom sú nám vítané a pomáhajú nám vyhovieť predstavám zákazníka alebo dielčím úpravám postupov  prác. Spokojnosť zákazníka je na prvom mieste a sme si vedomí že stavba má slúžiť zákazníkovi dlhodobo a preto jej kvalita musí zodpovedať vynaloženým nákladom a jej funkcia musí byť nemenná. Pred výkonom prác vždy spoločne so zákazníkom podrobne prekonzultujeme  a skalkulujeme predpokladané finančné náklady so snahou dospieť k obojstranne vzájomnej spokojnosti. Pracovníci stavebnej firmy postupujú podľa spracovaného a dohodnutého popisu jednotlivých prác, požiadaviek na kvalitu a termínov ich ukončenia. Najčastejšie poskytujeme tieto stavebné služby: poradenstvo pri výbere projektu a pozemku stavby, umiestnenie stavby, poradenstvo pri výbere vhodných druhov stavebných materiálov a technológii vykonávania prác, spracovanie časových a finančných kalkulácii, postupov a dohôd. Zabezpečíme stavebný dozor ktorý bude dohliadať na vykonávané práce a podrobné vedenie denníka prác na stavbe. Zo strany zákazníka ale i stavebnej firmy je treba brať do úvahy i to že každá stavba je osobitá a svojím spôsobom zvláštna a existuje veľa faktorov vplývajúcich na nákladnosť realizácie  jednotlivých prác. Musíme brať do úvahy terén na ktorom je stavba, možnosti a spôsob prístupu k stavbe, neočakávané udalosti, náročnosť vyhoveniu  predstavám a požiadavkám zákazníka, prípadne zmeny a úpravy odlišujúce sa od základného projektu, alebo iné zvláštne okolnosti ktoré sa počas stavebných prác môžu vyskytnúť. Firma realizuje prevážne tieto komplexné stavebné práce: stavby rodinných domov úplne alebo dokončovacie, rekonštrukcie rodinných domov, rekonštrukcie bytových jednotiek a prerábanie bytových jadier, bytových a nebytových priestorov, búracie práce, vodoinštalačné  a elektroinštalačné práce, obklady, dlažby a chodníky. Stavebná firma realizuje i tieto čiastočné stavebné úkony: izolácie, potery, podlahy, omietky, fasády a ich obnova, vodovody a kanalizácie, pokladanie sadrokartónov, zatepľovanie domov a podkroví, maliarske práce, výmena okien a dverí a drobné stavené úpravy a dielčie opravy poškodených múrov alebo iných časti domov alebo bytov, výstavba nebytových hospodárskych budov, výkopové zemné práce a vyhotovenie oplotení domov. Realizáciu špeciálnych alebo inak  zvláštnych prác realizujeme v spolupráci s firmami ktoré sa na tieto činnosti špecializujú a máme s nimi dlhodobé kladné skúsenosti. Naše dlhodobé skúsenosti v stavebníctve nám dovoľujú realizovať akékoľvek vaše požiadavky na úpravy alebo predstavy na vašej stavbe a zároveň i dokážeme poradiť a upozorniť na výhodnosť alebo vhodnosť niektorých úprav. Pri želaní zákazníka môžeme prispôsobiť stavbu čo najnižším nákladom, dokážeme stavbu zjednodušiť alebo použiť kombinácie takých materiálov ktoré budú mať za následok zníženie nákladov. Miera takýchto obmedzení však nikdy nesmie mať za následok zníženie kvality stavby alebo jej vlastností. Kvalita, presnosť a včasnosť sú u našej stavebnej firmy na prvom mieste. Stavba domu alebo rekonštrukcia  musí dlhodobo spĺňať požiadavky kvalitného a bezpečného bývania a zachovávať si nový stav čo najdlhšie. Náklady na prevádzku domu, teda samotné bývanie a údržbu by nemali byť citeľne ovplyvnené jeho vekom. Na všetky nami vykonávané práce firma poskytuje záruku podľa platných zákonov a  stavebných noriem. Rozhodnutie sa pre stavbu domu a jej realizáciu vzhľadom k dôležitosti a nákladnosti prác je veľmi dôležité konzultovať a realizovať s pomocou odborníkov v tejto oblasti. Skúsenosti a rady pracovníkov našej firmy sa nedajú nahradiť prečítaním si brožúrky o stavbe domu. Len dlhodobá prax zaručuje kvalitu a práve tieto požiadavky spĺňa naša stavebná firma. Radi vám poskytneme referencie o našej činnosti, alebo vás oboznámime s projektmi ktoré sme realizovali v nedávnej minulosti. Vzájomná dôvera našej spolupráce by tak nemala byť  narušovaná pochybnosťami o správnosti technológii a pracovných postupoch pri realizácii stavebných prác. Sme presvedčený že znalosti a majstrovstvo našich odborníkov budú na vašej stavbe viditeľné a budete s novým bývaním spokojný.