Stavba montovaných domov

Stavba montovaných domov

Zaoberáme sa výstavbou montovaných domov na báze dreva v energeticky úspornej a nízko-energetickej variante. Základom každej konštrukcie domu je dlhoročne overený a jednoduchý stĺpikový konštrukčný systém. V zahraničí a zámorí tvorí tento systém až 90% všetkej výstavby rodinných domov. V dnešnej dobe Vám náš kvalitný montovaný dom môže priniesť veľkú úsporu do rozpočtu domácnosti z hľadiska spotrebovanej energie a dobrý pocit z ekologického charakteru drevenej stavby nezaťažujúcej okolité životné prostredie. Montované nízko-energetické domy sú nielen konkurentmi ale už dávno predbehli riešenia klasických murovaných domov z hľadiska jednoduchosti realizácie, času výstavby, cenovej dostupnosti a spotrebovaných energiách.

Keďže primárna vrstva tepelnej izolácie sa nachádza medzi nosnými stĺpmi zmenšuje sa hrúbka stien, čím sa zväčšuje váš obytný priestor. Suchý spôsob výstavby týchto domov dovoľuje veľmi rýchlo a efektívne stavať, čo umožňuje postaviť hrubú stavbu počas niekoľkých dní a celý dom počas niekoľkých týždňov. Konečná podoba je pri tom na nerozoznanie od bežnej murovanej stavby.

Budeme radi ak spojíme sily a vytvoríme pre Vás nové miesto pre život.

 

Obvodová stena (difúzne otvorená skladba) :Skladba steny pri difuzne otvorenej konštrukcií

- Silikónová omietka
- Hofatex 100 mm
- Nosná konštrukcia obvodovej steny 120 x 50 (120 mm minerálnej vlny)
- OSB 3 12 mm (prelepené spoje)
- 75 mm minerálna vlna (inštalačná vrstva)
- Protipožiarny Sadrokartón 12,5 mm

Obvodová stena (difúzne uzatvorená skladba) :Skladba obvodovej steny difuzne uzatvorená konštrukcia

- silikónova omietka
- polystyrén 100 mm
- osb 12 mm
- nosná konštrukcia 50x 120 mm (120 mm minerálnej vlny)
- OSB 3 12 mm
- Parozábrana s hliníkovou vrstvou
- 75 mm inštalačná vrsva (cd profily, minerálna vlna)
- Protipožiarny Sadrokartón 12,5 mm

 

[
ROZSAHY PRÁC A
DODÁVOK
HRUBÁ
STAVBA

ŠTANDARDNÉ VYHOTOVENIE
Od hornej hrany spodnej stavby, pla
tnosť od 01.01.2011 (Model 12
0“)
HRUBÁ STAVBA
Tento „Rozsah prác a dodávok" pop
isuje rodinný dom LUMBER
House
v základnom stupni štandardného dokončenia: „
HOLODOM
".
Vyhotovenie stavby LUMBER House
je v súlade so stavebnými
normami a predpismi platnými v
čase uzatvorenia zmluvy o dielo na výstav
bu rodinného domu LUMBER
House
.
1.
Obvodové steny
Zloženie stien z vnútornej strany:
12,0 mm OSB 3 doska P+D
12
0,0 mm masívna nosná drevená konštrukcia
Na
žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť
vonkajšia omietka vyhotovená v iných povrchových štruktúrach a
rozličnou farebnou úpravou.
2.
Vnútorné steny
Zloženie stien:
12,0 mm OSB 3 doska P+D
120
,0 mm masívna nosná drevená konštrukcia (steny s rozvodmi
3.
Spojenie stenových panelov
Všetky steny sú vzájomne spojené špeciálnymi skutkami,
ktoré zabezpečujú dokonalú stabilitu stien a ich vzájomnú
polohu.
4.
Ukotvenie k spodnej stavbe a izolácia
proti vlhkosti
Všetky steny sú k spodnej stavbe (základovej
konštrukcii
alebo stropnej konštrukcii pivnice) pevne a neoddeliteľne
kotvené oceľovými profilmi s odpovedajúcimi kotviacimi
prvkami. Obvodové steny v prízemí sú v mieste styku so
spodnou stavbou (základovej konštrukcii alebo stropnej
konštrukcii pivnice)
starostlivo chránené proti vlhkosti
bitúmenovým náterom. Hydroizolácia je súčasťou spodnej
stavby rodinného domu (základová konštrukcia alebo
stropná konštrukcia pivnice)
.
Spodnú stavbu si stavebník
zabezpečuje na vlastné náklady
.
5.
Stropná konštrukcia
Zloženie stropnej konštrukcie zhora dole (platí len pre
rodinné domy LUMBER House s dokončeným podkrovím):
26
0,0 mm masívna nosná drevená konštrukcia
6.
Strešná konštrukcia
Strešná konštrukcia sedlového tvaru so sklonom strešných
rovín 22
° je vyhotovená ako väznicová sústava (len u
rodinných domov LUMBER House
s dokončeným
podkrovím. Zloženie strešného plášťa zhora dole (platí iba
pre rodinné domy LUMBER House
s dokončeným
podkrovím):
-
betónová strešná krytina Euronit EXTRA
(v červenom, hnedom
, tehlovom
alebo čiernom
farebnom vyhotovení)
40,0 mm drevené latovanie impregnované
40,0 mm drevené kontralatovanie impregnované
-
difúzna fólia
-
strešná nosná drevená (tesárska alebo väzníková)
konštrukcia
Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť sklon strešnej roviny upravený.
Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť strešná
krytina dodaná v inom materiálovom alebo farebnom vyhotovení
alebo s inou povrchovou úpravou.
Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť vyhotovené
doplňujúce celoplošné strešne debnenie zo smrekových dosák hr. 18
mm s krycou bitúmenovou lepenkou.
Štandardný presah strechy na odkvapovej strane: cca 650 mm
Štandardný presah
strechy na štítovej strane: cca 650 mm
Strešné presahy sú obložené
zhora
palubovkou zo
smrekového dreva.
Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť štandardné
presahy strechy rozmerovo upravené.
Vonkajšie viditeľné krokvy a konce väzníc sú ohobľované a s
povrchovou úpravou. Všetky vonkajšie drevené dielce sú
povrchov
o ošetrené vonkajším odolným náterom (OSMO
Color
).
Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môžu byť vonkajšie
drevené dielce povrchovo ošetrené vonkajším odolným náterom inej
pastelovej farby.
Zaťaženie snehom je štandardné uvažované do 1,0 kN/m
2
(tento predpoklad odpovedá snehovej oblasti č.II." pri
nadmorskej výške do cca 500 m n.m.).
Prípadné nutné technické úpravy vyhotovenia strešnej konštrukcie na
základe statického prepočtu pre vyššie zaťaženie budú zohľadnené
zhotoviteľom s navýšením ceny.
7.
Odvodnenie strechy
Odkvapové žľaby a zvislé zvody sú vyhotovené z kvalitného
pozinkovaného plechu s ochrannou farebnou vrstvou. Zvislé
zvody sú vedené k hornej úrovni spodnej stavby (základová
konštrukcia alebo stropná konštrukcia pivnice).

 

Na žiadosť objednávateľa, s navýšením ceny, môže byť odvodnenie
strechy vyhotovené z iného materiálu (napr. meď, titanzinok, plast a
pod).