Predaj bezpečnostných dverí Bratislava

Predaj bezpečnostných dverí Bratislava

Dvere spolu s oknami predstavujú takpovediac jediné miesto nelegálneho vniknutia do vášho obydlia, či už sa jedná o byt alebo rodinný dom. Na ich zabezpečenie preto treba dohliadať nielen v rušnom dovolenkovom období, ale počas celého roka. Najcitlivejšiu časť dverí predstavuje ich krídlo, rám, závesy, ostenie a hlavne uzamykací mechanizmus. Podceňovať by sa taktiež nemalo ani vonkajšie osvetlenie, ktoré taktiež napomáha celkovému pocitu bezpečia pri vstupe do vášho obydlia.
Ak ste sa rozhodli pre kúpu nových bezpečnostných dverí, tak rozhodne nepodceňujte ich výber. Dôležitý je síce i vzhľad dverí a ich celkový súlad s okolím, avšak pri výbere dbajte predovšetkým na  kvalitu. Tá je na dnešnom trhu značne kolísavá, preto je na začiatok vhodné vyhľadať odbornú pomoc v špecializovanom obchode, v časopise alebo na internete. Pomoc nehľadajte iba pri samotných bezpečnostných dverách, ale i pri doplnkoch ako sú bezpečnostné vložky, kovania, pánty, zámok a zárubne. I tie častokrát rozhodujú o úspechu, či neúspechu zlodeja.
Väčšina bezpečnostných dverí ma podobnú konštrukciu. Oceľové platne tvoria základ dverového krídla. Priečne a pozdĺžne oceľové výstuhy spevňujú celokovovú dvojplášťovú konštrukciu a chránia tak dvere pred prelomením, či prehnutím. Kovový rám zabezpečuje po celom ich okraji odolnosť proti vypáčeniu a znemožňuje, aby sa istiace body deformovali alebo vylomili. Presnosť osadenia v zárubni  zabezpečujú bezpečnostné pánty pripevnené k oceľovému rámu. Vnútro dverí je vyplnené doskami, ktoré majú dobré zvukovoizolačné, tepelnoizolačné a protipožiarné vlastnosti.
Zámok tvorí rázvorový mechanizmus pozváraný do kovovej konštrukcie. Tá s dverami vytvára jeden veľký celok, čo zvyšuje bezpečnosť dverí. Obyčajné dvere sa zamykajú zväčša v jednom bode, avšak tu oceľové kolíky  vnikajú pri uzamykaní do zárubne na viacerých miestach. Tento mechanizmus sa riadi zámkou, a tá je chránená krytom, čo zvyšuje odolnosť proti páčeniu a prekonaniu dverí. Dôležitou súčasťou bezpečnostných dverí je takzvaná bezpečnostná vložka. Tá by mala odolávať vŕtaniu, vylomeniu a taktiež by mala mať ochranu proti kopírovaniu kľúčov.
Ďalšou časťou bezpečnostných dverí je zárubňa, ktorú tvoria profilové rámy. Tie sú osadené do muriva. Pomocou hákov sú istené proti vytrhnutiu a po osadení sú strany zaliate betónom. Dnešné zárubne sú v kritických miestach zosilnené a bezpečnostné prvky sú zabudované priamo z výroby.
Pri bezpečnostných dverách predstavuje mieru kvality a takpovediac jednu z vlastností ich odolnosť voči násilnému vniknutiu s pomocou fyzickej sily a hlavne náradia. Stupeň ochrany deklaruje špeciálny certifikát, kde európska norma EN 1627 rozlišuje odolnosť jednotlivých bezpečnostných dverí do šiestich tried. Sú to: BT1 – jednoduchá ochrana (zväčša obyčajné vchodové dvere), BT2 – základná ochrana (dvere odolajú kopom, či úderom vlastného tela), BT3 – vysoká ochrana (schopné odolávať mechanickým útokom skúseného zlodeja za použitia náradia, vhodné na použitie do paneláku), BT4 – veľmi vysoká ochrana (miera odolnosti je porovnateľná s predchádzajúcou triedou, avšak ich osadenie je vhodnejšie u opustených a odľahlých budovách), BT5 – ochrana trezorového typu (bezpečnostné dvere určené zväčša na ojedinelé a výhradne špeciálne účely, a to hlavne v bankách a firmách s vysokými nárokmi na bezpečnosť, BT6 – najvyššia možná ochrana. Treba si  však dávať pozor na to, čo všetko by mali takéto dvere obsahovať, keďže takto certifikované bezpečnostné dvere spravidla predstavujú kompletné a spoľahlivé riešenie typu všetko v jednom.
Certifikované bezpečnostné dvere triedy BT3 predstavujú najprijateľnejšiu možnosť spoľahlivej ochrany obydlia. Cena takýchto dverí sa pohybuje zväčša od 1000 Eur vyššie.  Treba však mať na pamäti, že investovať do bezpečnostných dverí sa oplatí, keďže následky vlámania do vášho príbytku môžu byť podstatne vyššie. Nízke ceny môžu často znamenať aj nízku odolnosť proti vlámaniu, preto sa vyvarujte lákavým ponukám. Vaše nové bezpečnostné dvere výhradne hľadajte iba v špecializovaných a spoľahlivých firmách, kde vám všetky vlastnosti dverí doložia dokladom akreditovanej skúšobne a s potrebnými certifikátmi. Všetky certifikáty musia byť výhradne v slovenskom jazyku, preto certifikáty v cudzom jazyku jednoducho neakceptujte. Môže sa totiž jednať o falzifikát! Pozor si treba dať i na účtenky a preveriť si možnosti prípadnej reklamácie. Bez potrebného dokladu o kúpe sa totiž nemôžete domáhať svojich práv, či už sa bude jednať o spomínanú reklamáciu daného výrobku alebo poistné plnenie pri vykradnutí.
Pri kúpe bezpečnostných dverí je dôležitá informácia o fungovaní havarijného servisu pri nepredvídaných situáciách, akými sú zväčša straty kľúčov a zabuchnutie dverí. Ten by mal fungovať najmä v noci a cez víkendy.