Podlahové kúrenie Trenčín

Podlahové kúrenie Trenčín

    Z dôvodu vysokého podielu energetického sálania rúrkového podlahového vykurovania sa už pri výrazne nižších teplotách v miestnosti dostaví pocit komfortu. Na základe vysokého tepelného výkonu (80 až 120 W/m2) pri nižších teplotách na prívode (32 až 38oC) je podlahové vykurovanie ideálne na kombinovanie s plynovými kotlami, tepelnými čerpadlami alebo so slnečnými kolektormi.


Materiály rúrok podlahového vykurovania:

 

Pri takomto spôsobe vykurovania sa používajú tieto materiály:

    PPR (polypropylén random)
     PB (polybutén)
    PE-X (zosieťovaný polyetylén)

Zosieťovanie sa uskutočňuje pri vysokej teplote pomocou peroxidu vodíka, v dôsledku čoho vzniká trojrozmerná sieť. Zosieťovaním sa vylepší najmä teplotná a tlaková odolnosť, ako aj rázová húževnatosť pri nízkych teplotách (-50oC). Koextrudová tesniaca vrstva nerozpustná vo vode proti difúzii kyslíka je z etylvinylalkoholu (EVAL). Rúrky sa spájajú nerozoberateľnou spojovacou technikou, tzv. „násuvnou objímkou″, nalisovaním v axiálnom smere na rúrku a tvarovku, pričom nedochádza k zmenšeniu vnútornej svetlosti rúrky. Táto metóda nevyžaduje žiaden čas na zaschnutie lepidla a stuhnutie zvaru. Spájanie netrvá dlhšie ako niekoľko sekúnd a zvar je zaťažiteľny ihneď po dokončení.           
Systémy rúrkového podlahového vykurovania

Teplovodné podlahové vykurovanie možno realizovať dvoma spôsobmi. Prvý a zaroveň najpoužívanejším je mokrý spôsob. Rúrky sú uložené v betónovom potere priamo nad tepelno-akustickou izoláciou. Betónová mazanina pri podlahovom vykurovaní sa zhoduje s bežne používanými betónovými mazaninami. Primiešaním plastifikátora P sa zlepší spracovanie zmesi, ako aj obtečenie rúrok. Na podkladový betón sa ukladajú systémové dosky z tvrdého polystyrénu s objemovou hmotnosťou 50 kg/m3.

Na vrchnej strane je nakašírovaná krycia fólia z PVC, ktorá zabraňuje preniknutiu vlhkosti z betónovej mazaniny pod tepelno-akustickú izoláciu. Obvodový zámok (pero-drážka) zaisťuje rýchle a kvalitné spojenie, čo zabraňuje vzniku zvukových a tepelných mostov. Striedavé umiestnenie polí s výstupkami a prázdnych polí umožňuje vytvárať vzdialenosti medzi rúrkami od 5 cm a ich násobkov. Pozdĺž celej vykurovacej miestnosti sa medzi podlahu a stenu kladie okrajová izolačná páska. Plní funkciu akustickej vrstvy a tepelnej izolácie, pričom kompenzuje dilatáciu podlahy.

Veľmi zaujímavým, možno nepoznaným, je práve suchý systém podlahového vykurovania. Tento systém je možné inštalovať na stropy z masívneho dreva a drevenných trámov bez použitia betónovej mazaniny. Základom tohoto spôsobu je systémova doska z extrudovaného polystyrénu ESP. Na vrchnej strane dosky je nakašírovaná teplovodná hliníková fólia, ktorá slúži na upevnenie rúrok svorkami a na priečny rozvod tepla. Vykurovacia rúrka je pevne uložená vo vyfrézovaných drážkach s rozstupom 12,5 cm alebo 25 cm vo forme jednoduchého meandra. V oblastiach stĺpov, vetracích prestupov, pred rozdeľovačom a na vyplnenie prázdnych plôch, ktoré nemajú pravouhlý pôdorys, sa používa plná systémová doska. Na rozloženie zaťaženia sa môžu použiť dve vrstvy sadrokartónovych dosiek s hrúbkou 12,5 mm, ktoré spĺňajú minimálne bodové zaťaženie 1,0 až 1,5 kN/m2 a maximálnu teplotu 45oC. Výška  tohto systému predstavuje iba 55 mm bez krokovej izolácie a vrchnej podlahovej krytiny. Celková výška sa pohybuje od 80 mm do 120 mm v závislosti od miesta použitia (podlaha nad terénom, nad vykurovanou miestnosťou, nad garážou atď.).
Podlahové krytiny

Pri teplotechnickom výpočte podlahového vykurovania je nutné zohľadniť tepelný odpor podlahovej krytiny. Nezávisle od druhu a štruktúry smie tepelný odpor podlahovej krytiny vykazovať maximálnu hodnotu R = 0,15 m2 K/W. Podlahové krytiny z drevenných parkiet sú pri podlahovom vykurovaní takisto vhodné, je však nutné počítať s tvorbou škár. Najvhodnejšie sú minerálne podlahové krytiny, ako je napríklad kameň alebo keramické podlahové krytiny. Textilné podlahové krytiny (koberec) by sa za účelom dosiahnutia lepšieho prestupu tepla mali zásadne lepiť. Hrúbka koberca nemá presahovať 10mm.