Oplotenie domu Bratislava

Oplotenie domu Bratislava

Každého z obývajúcich pozemských stvorení našej planéty charakterizuje a symbolizuje niečo celkom iné. Pre niektorých sa stane zmyslom života práca a naplnenie si kariérneho vzostupu, pre iných sa stáva pilierom podpory rodina, ostatní môžu mať túžbu po naplnení svojho detského sna či na druhej strane existujú jedinci, ktorí prahnú po bezstarostnom živote bez vidiny hmotnej túžby po niečom pozemskom. Existuje však miesto, kam sa každý rád vracia, miesto, kde ľudia vidia oporný bod v slede na oko bežných dní. A tým hlavným orgánom pre fungovanie celej spoločnosti je pre mnohých známy domov. Reč je teda o mieste, kde sa problémy stanú zrazu nepodstatnými drobnosťami, kde nie je dôležité, či kolega z práce navrhol lepšiu marketingovú stratégiu. Pri okamihoch strávených s rodinou ide totiž o to, či je dom zaplnený všetkým potomstvom. Ak dokážeme odpovedať kladne, znamená to, že môžeme pristúpiť k vytváraniu ďalších neobyčajných drobností, ktoré modelujú tú správnu rodinnú atmosféru. Predstavme si obvyklý nedeľný obed. Je rozdiel jesť ho za rodinným stolom so svojimi príbuznými či na druhej strane na smetisku a navyše celkom sám. Správne prostredie- v našom prípade rodinnú atmosféru teda vytvára dokonalá súhra milovaných osôb so zmyslovo vnímateľnými okolnosťami. Ak sa zamierame na spomínané zmyslovo vnímateľné okolnosti, môže sa napríklad jednať o skrášlenie záhrady jednotlivými drobnosťami či pestrým rozmiestnením nápaditých kvetov. Veľmi podstatný detail, ktorý však neunikne ani oku zvedavého suseda, či ostatných obyvateľov vašej malebnej dedinky, prípadne obytnej štvrte je zaiste oplotenie vášho príbytku. Pri výbere najvhodnejšieho oplotenia zohrávajú úlohu mnohé faktory- štýl, účel, výška, materiál, typ oplotenia, samotná konštrukcia či nápadité detaily na vyzdvihnutie hlavnej funkcie. Je teda na mieste zvažovať všetky možné alternatívy, aby výsledný efekt zodpovedal dokonale premyslenej stratégii. Oplotenie domu totiž vo veľkej miere vplýva na vlastníkov i na ľudí zvonka. Už len z tohto podstatného apelu by sme nemali zanedbať jeho výstavbu. Plot totiž vytvára akúsi hranicu medzi domácimi a medzi „votrelcami“- ohraničuje náš pozemok. Ak niekomu otvoríme svoju bránu, dovolíme mu nahliadnuť do nášho súkromia. I pri tomto akte sa dôležitosť oplotenia mení. Je teda na mieste zvážiť, či má oplotenie plniť funkciu separácie, či naopak, význam bližšieho kontaktu s okoloidúcimi. Aj preto sa predná časť oplotenia domu považuje za najvýznamnejšiu časť celej výstavby. Plní totiž estetickú funkciu, na rozdiel od bočných a zadných strán, ktoré slúžia na vymedzenie a ohraničenie jednotlivých priestorov. Pri správnom výbere výšky oplotenia domu treba brať do úvahy najmä úroveň domu, a teda, či sa jedná o bungalov, prípadne dom stúpajúci do svojej výšky. V praxi rozlišujeme predovšetkým ploty do 100 cm, do 150 cm, nad 150 cm a do 170 cm. Možno aj v tých prípadoch platí známe- zlatá stredná cesta. Nemusí to však tak byť. Veľkou nevýhodou malých oplotení je jeho bezpečnostná funkcia, ktorá je takmer nulová. Veľkým mínusom oplotení do 170 cm je zase ich prehnaný separačný význam a vytvorenie si tzv. vlastného sveta. Výška oplotenia tiež vplýva na dopad slnečného svitu na váš pozemok. Je teda na mieste uvažovať, do akej miery na ktorom mieste potrebujete priamy styk slnka s priestormi, ktoré majú vyhradiť oplotenia. Azda najväčším zvažovaním procesom prejde výber materiálu. Do úvahy treba brať aj fakt, že nie celý rok máme na našom území len priaznivé či len nepriaznivé počasie, preto siahať po prírodnom dreve, ktoré je najmenej odolné proti poveternostným vplyvom či vlhkosti vplývajúcej zo zeme, je na premyslení budúcich majiteľov. Ak však uvážime, že drevo je tým najlepším možným riešením, detailnejšia voľba je významná pre jeho ďalšiu životnosť, stabilitu a konečný efekt. Najodporúčanejšie drevo je to drevo z borovice, smreku či dubu a buku. Treba však brať do úvahy, že drevo si vyžaduje stálu starostlivosť, najmä obnovovanie náterov. Najvhodnejšie však zostávajú zaiste kovové materiály, s ktorými sa jednoducho pracuje, odpovedajú svojej kvalite a neutíchajú na modernosti. Takisto kov si vyžaduje svoju stálu pozornosť, a to najmä chránenie proti hrdzaveniu. Azda najmasívnejším neprehľadaným typom oplotenia domu je múrové zabezpečenie. Je veľmi trvanlivé, no na druhej strane masívne. Najväčšou výhodou je chránenie si svojho pozemku od zvedavých očí z ulice. Chráni taktiež proti nečistotám, ktoré prenikajú zvonku. Toto oplotenie vytvára akýsi tabuizovaný pohľad, súkromie, väčšiu mieru intimity. Pri múrovom zabezpečení treba brať do úvahy obmedzenú mieru slnečného dopadu. K priehľadným oploteniam domu by sme mohli zaradiť jednotlivé drevené či kovové tyče, ktoré sú od seba vzdialené v určitých pravidelných intervaloch. Nosnou časťou sú piliere zasadené do zeme. Tento typ oplotenia domu nevytvára prehnané súkromie, netieni samotné priestory. Nechráni ani pred pohľadmi okoloidúcich a dovoľuje ľahké prešupnutie drobných zvieracích votrelcov na váš pozemok. Autentickú neprehľadnosť však môžeme zaručiť skombinovaním priehľadného ohraničenia so živým plotom. Tento typ kombinácie by sme však už mohli zaradiť do polopriehľadných zabezpečení pozemkov. Toto sú hlavné aspekty, o ktorých ako budúci majitelia a zákazníci v hlavnej miere rozhodujeme. Poskytovatelia však ďalej pracujú na konštrukcii, samotnej stavbe a zakladaní. Je to teda o niečo zložitejšie, ako len jednoduché vybranie materiálu, výšky oplotenia či jeho zabezpečenia.