Kúrenárske práce Trenčín

Kúrenárske práce Trenčín

 RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE

Pri klasickom konvenčnom spôsobe vykurovania sa priamo prostredníctvom vykurovacích telies ohrieva okolitý vzduch. Typické pre tento spôsob je vznik turbulencie ohriateho vzduchu v miestnosti.

    Hlavnou výhodou klasického vykurovania oproti podlahovému sú krátke nábehové časy pri zmene vnútornej teploty. Ďalšou nespornou výhodou sú nižšie investičné náklady cca o 30%.

Jednoducho pokiaľ si užívateľ zmení teplotu pootočením termostatickej hlavice na vykurovacom telese, zmena sa prejaví takmer okamžite. Z tepelno-technického hľadiska môže nastať prípad, keď podlahové vykurovanie nám nestačí na zabezpečenie tepelnej pohody v miestnosti. Sú to hlavne miesta s väčšími presklennými plochami. Tu je nutné kombinovať podlahové vykurovanie s klasickým (vykurovacie telesá) alebo pomocou podlahových konvektorov. Pestrosť a konštrukčné prevedenie armatúr a termostatov umožňujú hydraulicky prispôsobiť množstvo pretekajúcej vykurovacej vody a tým hospodárne odovzdať teplo jednotlivým vykurovacím telesám.


Systémy radiátorového vykurovania:
Dvojrúrkový systém

Pozostáva s prívodného a spiatočkového okruhu, všetky vykurovacie telesá sú pripojené z jedného prívodného/spiatočkového potrubia.

Hviezdicový systém

Pozostáva s prívodného a spiatočkového okruhu kde vykurovacie telesá sú každé zvlášť napojené na teleso rozdeľovača (na spoločný rozdeľovač možnosť pripojiť podlahové/stenové vykurovanie). Výhodou je ľahké vyregulovanie systému, nevýhodou drahšia montáž).