Krtkovanie Zvolen

Krtkovanie Zvolen


    - zameriavame sa na riešenie systémových porúch kanalyzácií a odtokových potrubí bytových a nebytových priestorov
    - riešime problémy upchatých kanalizácií miestnej infraštruktúry
    - pravidelný monitoring pre udržiavanie kanalizácií v dobrej kondícii a predchádzanie havarijných stavov

Poskytované služby

    čistenie kanalizácie krtkovaním
    čistenie odpadov
    čistenie strešných zvodov
    čistenie prípojok
    čistenie OTL (odlučovače tukových látok)
    monitoring kanalizácie
    monitorign prípojok
    čistenie dažďových vstupov
    čistenie syfónov, drezov a vaní
    servis wc a pisoárov
    odčerpávanie vody z bytových a nebytových priestorov
    čistenie vyoskotlakovým zariadením
    čistiace a upratovacie služby

Technické zabezpečenie

Čistenie realizujeme pomocou vysokotlakového vodného čerpadla, umiestneného vo vozidle s nádržou. Tlakové čerpadlo je schopné generovať regulovaný tlak vody až do výšky 150 barov. Na čerpadlo je cez hydraulický bubon pripojená tlaková hadica dlhá 100 metrov ukončená dýzou. Dýzy majú rôzny počet otvorov a rôzne uhly vodného prúdu, sú vymeniteľné podľa profilu potrubí a druhu česteného materiálu.