Hydroizolácia strechy Poprad

Hydroizolácia strechy Poprad

    PLOCHÉ STRECHY
    Jednoplášťové, dvojplášťové terasy, pochôdzkové strechy, balkóny, zelené strechy, kopulovité strechy, profilové strechy

    Možnosti realizácie opráv strešnej krytiny
    strechy nové komplet
    strechy staré kompletné rekonštrukcie
    jedno aj dvojvrstvový systém so strhnutím aj bez strhnutia starej izolácie
    jedno aj dvojvrstvový systém bez zateplenia strešnej konštrukcie
    jedno aj dvojvrstvový systém so zateplením strešnej konštrukcie
    demontáž a montáž z opravou starého bleskozvodu
    demontáž starého a dodávka s montážou nového bleskozvodu
    revízna správa na bleskozvod
    odvetrávanie strešného plášťa / platí to pre staré strechy ako aj pre novostavby /
    demontáž starých a montáž nových odkvapových aj atikových plechov
    ošetrenie a nový syntetický náter všetkých kovových prvkov ktoré nie sú prekryté hydroizoláciou
    ošetrenie odkvapových, atikových plechov a ich plno plošné prelepenie novou hydroizoláciou
    kompletné opravy a výmeny klampiarskych prvkov
    zníženie starých strešných odtokov a osadenie nových odtokov s lapačom nečistôt
    úplné alebo čiastočné spádovanie striech
    reflexné nátery izolácií aj plechových striech a trapézových plechov

    Na všetky hydroizolačné práce garantujeme:
    zdarma vypracujeme posudok terajšieho stavu strešného plášťa, s návrhom nového riešenia opravy a kompletnou cenovou kalkuláciou
    veľmi bohaté skúsenosti
    vysokú odbornosť
    kvalitu prevedenej práce
    estetiku práce
    precízne a dôsledné riešenie všetkých detailov a prestupov
    výber vhodnej a cenovo dostupnej novej hydroizolácie
    záručný a pozáručný servis na prevedené práce
    záruky poskytnuté podľa spôsobu realizácie až na 10 rokov