Hydroizolácia plochej strechy

Hydroizolácia plochej strechy

Izolácie plochých striech a terás

Izolácie plochých striech a terás realizujeme predovšetkým s použitím systému strešných hydroizolačných fólií na báze PVC. Tieto systémy sú určené pre konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech. V porovnaní so strešnými krytinami na báze asfaltových živíc majú množstvo výhod. 

Kvalita prevedenej práce

Izolácie strešných plášťov a terás sú prevádzané podľa konštrukčných predpisov výrobcov strešných fólií. Naši zamestnanci majú v odbore dlhoročnú prax a pravidelne sa zúčastňujú na školeniach.

Kladieme veľký dôraz na odbornosť a kvalitu prevedenia detailov. Naším cieľom je predovšetkým dlhodobá spokojnosť zákazníka a dobre odvedená práca bez reklamácií.

V praxi najčastejšie používame hydroizolačné systémy od firiem FATRAFOL, SIKA, BAUDER. Máme však skúsenosti aj s fóliami od iných výrobcov. Pri výbere materiálu (hydroizolácia, tepelná izolácia) vždy vychádzame v ústrety požiadavkám zákazníka.

V prípade potreby naši odborníci vykonajú obhliadku strechy, navrhnú skladbu strešného plášťa a vypracujú cenovú ponuku.